แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

สูดอากาศบริสุทธิ์

สูดอากาศบริสุทธิ์

การหายใจออกของออกซิเจนครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อ 3.2 พันล้านปีก่อน ตามวิวัฒนาการของไซยาโนแบคทีเรีย ( SN Online: 9/8/15 ) ซึ่งเป็นจุลชีพสังเคราะห์แสงที่เก่าแก่ที่สุด แบคทีเรียเหล่านี้จะขับออกซิเจนออกสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อสัตว์ตัวเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์ตาย ซากของพวกมันจะสลายตัวและกินออกซิเจน โดยปกติชีวิตและการตายของไซยาโนแบคทีเรียจะส่งผลให้ไม่ได้รับออกซิเจนสุทธิ...

Continue reading...