เว็บสล็อตออนไลน์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

เว็บสล็อตออนไลน์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน

เว็บสล็อตออนไลน์ มากกว่าที่เคยเป็นมา มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาที่มั่นคงแก่นักศึกษา ซึ่งจะเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานอย่างเพียงพอและทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในโลก เป็นพันธกิจที่สำคัญของทุกมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ที่ทันสมัยและทักษะที่เหมาะสมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการได้งานทำบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World News

โดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World News

รับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

ในสมุดปกขาวEight Futures of Work: สถานการณ์สมมติและผลกระทบ ในเดือนมกราคม 2018 ฟอรัมเศรษฐกิจโลก (WEF) ให้เหตุผลว่าระบบอัตโนมัติ (หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) กำลังพัฒนาในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ในแทบทุกอุตสาหกรรม การพัฒนาเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่องาน ลักษณะของงานที่ต้องทำ และทักษะที่จำเป็น

ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การอพยพ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร รูปแบบใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และความกระหายในระดับโลกสำหรับความสามารถที่สัมผัสได้อย่างรุนแรงที่สุดในโครงสร้างพื้นฐาน การดูแลสุขภาพ และการศึกษากำลังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของงาน

WEF ให้เหตุผลว่ารัฐบาล ธุรกิจ สถาบันการศึกษา และบุคคลต้องทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีของการทำงาน งานจำนวนมากจะหายไป แต่จะมีการสร้างงานใหม่จำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงและการเพิ่มทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ห่างไกลจาก ‘ธุรกิจตามปกติ’ สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักคือการให้ความรู้แก่ผู้นำและผู้จัดการแห่งอนาคต ผู้ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น

นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว การสอนและการเรียนรู้

จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวไปไกลกว่าสภาพที่เป็นอยู่และมีความยืดหยุ่นทางปัญญาในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและความคิดของผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ผู้สำเร็จการศึกษาควรออกจากมหาวิทยาลัยด้วยทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและในสถานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น

โลกที่หยุดชะงักในปัจจุบันต้องการความเร็วในการตอบสนอง ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวของสถาบันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ ทางสังคมในปัจจุบัน เช่น การย้ายถิ่นฐาน ประชากรสูงอายุ หรือการเพิ่มขึ้นของประชานิยมในโลกตะวันตก

คู่แข่งภายนอก

มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรยังต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานของตนเอง แนวคิดของมหาวิทยาลัยในฐานะ ‘ที่เดียว’ สำหรับการเรียนรู้และการวิจัยอาจจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ในอนาคต ความรู้มีอยู่ทุกที่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ มากมายโดยผู้ให้บริการรายใหม่ เช่น McKinsey Academy, LinkedIn Learning หรือ Amazon Education เป็นต้น งานวิจัยจำนวนมากผลิตขึ้นนอกสถาบันการศึกษา

หากสถาบันอุดมศึกษาต้องเติบโตในระยะยาวในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและทั่วโลก พวกเขาต้องการผู้นำทางวิชาการที่คล่องแคล่วและผู้จัดการที่เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง

ทว่าหลายคนต้องดิ้นรนต่อสู้กับการตัดงบประมาณสาธารณะและเพิ่มจำนวนนักศึกษา พวกเขาสามารถส่งมอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพทางวิชาการได้อย่างไร? พวกเขาสามารถเสนอการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและออกแบบหลักสูตรนวัตกรรมที่รวมความรู้ใหม่ ๆ จากการวิจัยและการพัฒนาทักษะที่ล้ำสมัยได้อย่างไร

การมีการจ้างงานของนักศึกษาและการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเป็นความรับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัย

ผู้นำพลเมือง

ระหว่างผู้บริหารกับรูปแบบการกำกับดูแลของเพื่อนร่วมงาน ผู้นำด้านวิชาการอาวุโสมักไม่ค่อยพร้อมรับบทบาทสำคัญในฐานะ ‘ซีอีโอ’ ของการดำเนินงานขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางการเงินที่สำคัญและความรับผิดชอบหลักในการเป็นผู้นำทั้งบุคลากรและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย สล็อตออนไลน์